Stacks Image 78974

(6) StortorgetStortorget i Kalmar anlades på 1600-talet, och mitt på torget fanns fram till början av 1900-talet en gemensam brunn.

1999 genomförde Kalmar kommun tillsammans med Statens Konstråd och Sällskapet Nya Dryaden en arkitektävling för att förnya torget. Tävlingen vanns av arkitektkontoret Caruso St John Arcitects i London och konstnärinnan Eva Löfdah med ett förslag som döptes till Field of stones. Gestaltningen består av markbeläggning av kullersten, gatsten och betong med betongbrunnslock med galler av rostfritt stål
Förnyelsen av Stortorget blev klar 2003 och året därpå tilldelades projektet Sienapriset. Året innan - 2002 hade torget blivit förklarat byggnadsminne.

Stortorget har alltid varit ett salutorg, och tittar du efter noga i stenbeläggningen ser du nummerbrickor, som markerar olika försäljningsställen. 1903 samlades här över 10.000 människor för att protesterade mot nedläggningen av Kalmar stift. Kalmar var biskopssäte till 1915 då Kalmar stift avvecklades. Numera hör staden till Växjö stift.
Rekordet för antalet människor på torget slog nog i december 1952 då man krönte Kalmars Lucia. 15.000 människor lär ha samsats på torget i decembermörkret.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715