Stacks Image 78974

(3) Kalmar stadsteater
Larmtorget 1Den vita byggnaden är Kalmar Stadsteater. En byggnad som har stora likheter med Stora Teatern på Kungsportsavenyn i Göteborg, och frågan är egentligen vilken av de båda teaterbyggnaderna som är originalet? Det var både samma arkitekt och samma ornamnetsbildhuggare som stod bakom båda teatrarna.

Det var en stor händelse när teatern invigdes den 4 januari 1863. Det var stadens första moderna storbygge, och invigningen skedde med pompa och ståt med alla stadens betydande män närvarande. Första föreställningen man visade var en fransk komedi som hette ”Quinnans sanna styrka”.

Sedan dess har att antal av dåtidens storheter som Anders De Wahl, Max Hansen, Gösta Ekman uppträtt lika väl som många av nutidens kända skådespelare. Men teaterlokalen har även en tid verkat som cirkuslokal.

Teatern är nu restaurerad, kulturminnesskyddat och utnämndes i slutet av 80-talet till Sveriges vackraste teatersal.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715