Stacks Image 78974

(2) Gamla vattentornet
Västra Vallgatan 13



Bränder har varit ett av Kalmar stads största gissel genom seklerna – och det var just för att få fram vatten till brandbekämpning som vattentornet byggdes i slutet av förförra seklet. Som bonus fick invånarna i staden även rinnande vatten – och när tornet invigdes på nyårsafton år 1900 behövdes inte längre de 17 offentliga brunnarna i staden.

Det 65 meter höga vattentornet är sedan mitten av 1980-talet bostadshus. De 15 våningar höga tornet inrymmer 11 lägenheter – alla självklart med strålande utsikt över staden. Det finns naturligtvis hiss men vill man ändå gå ta trappan upp så är det 300 steg till toppen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715