Stacks Image 78974

(1) VästerportVästerporten - som också kallas Högvakten – var ända tills mitten av 1800-talet huvudinfarten till den muromgärdade stadsdelen Kvarnholmen. Kalmar anses vara den bäst bevarade fästningsstaden i Sverige – och gatunätet på Kvarnholmen är nästan desamma nu som då när staden innanför murarna byggdes i mitten av 1600-talet.

Det fanns ursprungligen förmodligen 8 portar in till Kalmar. Förutom 7 av dom som vi med säkerhet känner vi finns också enligt gamla ritningar ytterligare en port åt norr.
Fästningsmurarna , som är i Småländsk gråsten och Öländsk kalksten - byggdes mestadels av svenska soldater men till en del också av Danska krigsfångar.

I de 150 kvadratmeter stora utrymmen som finns inbyggda här i Västerport härbärgerades ursprungligen soldater. Lokalerna var alltså logement för stadens huvudvaktstyrka – därav namnet Högvakten. Det finns även stora utrymmen inne i murarna – fuktdrypande kalla rum – där man under 1700-talet bland annat höll fångar inspärrade. Och självaste Carl von Linné – som var på besök här 1741 – har beskrivit om de gruvliga förhållanden som dessa fångar levde under.
En gång efter att staden byggdes här på Kvarnholmen har den blivit anfallen. Det var 1677 som Danskarna kom på återbesök. Dom var kluriga och tog vägen kring Öland för att överraskande anfalla från norr –
Men staden var väl försvarad, man lyckade hålla stånd, och danskarna försvann efter ett kort tag.

Staden var fästning ända till slutet av 1700-talet – då fästningsportarna på kunglig order lyftes av.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715
Pdf: ”Förundersökning genom schaktövervakning 2011 Kvarnholmen.” Cecilia Ring Kalmar Läns Museum.