(26) Hattemagers hus
(Adelsgatan 21)Det här huset kallas Hattemagers hus, och har en koppling till Citytunneln.
De båda gigantiska tunnelborrmaskinerna fick sina namn Anna och Karin, efter två historiska Malmö-kvinnor.

Den ena av dessa - Anna Pedersdotter, var dotter till borgmästaren i Helsingör, och bosatte sig i Malmö i början av 1500-talet.

Den andra borrmaskinen är döpt efter Katrin Hattemagers som föddes i slutet av 1400-talet, och som sannolikt var dotter till en hattmakare – därav namnet.
Hon blev med tiden förmögen, och det var hon som lät bygga detta hus.

Men det är inte det ursprungliga huset du ser – även om det faktiskt står kvar. På 1800-talet lät man uppföra ett nytt hussal utanpå det gamla.
I en nisch i väggen sitter ett lejon, som ursprungligen satt ovanför huvudingången till det gamla huset. Under lejonet står det på latin ”Anno Domini MDXXXII”, villet betyder ”I herrens år 1532”.
Vid var sin sida av lejonet finns det båda män Karin varit gift med nämnda. Till vänster Lauritz Hattemagers bomärke och till höger står initialerna D A för David Albrektsen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Malmö stad