(25) DrottningtorgetDrottningtorget planerades och anlades i början av 1800-talet.
Det drottning som avses är Drottning Fredrika av Baden, som var gift med kung Gustav IV Adolf.

Drottningtorget blev dessutom en övningsplats för husarerna, vars ridhus fortfarande finns kvar vid norra sidan av torget, och som när husarerna lämnat torget ett tag både saluhall och vagnsmuseum.
Kronprinsens Husarregemente lades ner 1927 - efter 170-år, och kvar finns namnet Kronprinsen. Den husarkaserner och stallar som låg längs torgets östra sida ersattes kring sekelskiftet 1900 med de bostadshus som ännu finns kvar.

På Drottningtorget fanns också en Poliskiosk. Här förvarades tillfälligt gripna – och det fanns också en larmtelefon som gick direkt till larmcentralen på Davidshallstorg. Även omvänt gick telefonen att använda när larmcentralen ville nå poliskonstaplarna i området. En blinkande lampa skulle göra dessa uppmärksamma.
Det fanns ett antal liknande kiosker runt omkring i Malmö. Kioskerna avvecklades troligen någon gång på 1970-talet.

Ibland förekommer torgförsäljning och loppmarknad anordnas ibland på torget.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Malmö stad