(24) Rosenvinska huset
Västergatan 5Rosenvingeska huset vid Västergatan i Malmö byggdes 1534, kanske ännu tidigare - och är ett av de allra första exemplen på renässans i Skandinavien.

Huset kallas Rosenvingska huset efter borgmästaren i Helsingör och Kristian II:s skrivare Mogens Jensen Rosenvinge, vars hustru Anne Pedersdatter flyttade till Malmö, efter makens död. Mogens Jensen Rosenvinge bodde - trots namnet på huset alltså aldrig här.

Årtalet 1534 på inskriptionen ovanför den västra dörren anger när Anne Pedersdatter flyttade in. Men huset kan vara äldre än så. Den nisch som den är inmurad i är nämligen upphuggen i en befintlig mur.

Byggnaden var ursprungligen uppdelad i två identiska lika, men spegelvända lägenheter. Delar man upp gatufasaden i två lika stora delar syns tydligt denna symmetri i de ursprungliga fönster- och dörröppningarna. Dock var den västra lägenheten med påkostad.
I husets bottenvåning finns Malmös bäst bevarade rum från 1500-talet. Vackra väggmålningar visar här på den dåtida prakten i huset. Här finns också Nordens äldsta papperstapet bevarad, daterad till 1570-talet.

I bottenvåningen ses två stora valvbågar. Det har spekulerats i om det här kan ha funnits handelsbodar med utbyggnader ut i gatan.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Malmö stad