(23) Kvarteret TunnelnHär utmed Adelgatan i Malmö ligger ett stort komplex av äldre byggnader som kallas Tunneln. Byggnaden daterar sig till en del till sent 1200-tal.
Under medeltiden kallades byggnaden "De höje kledboder". Mot slutet av medeltiden bodde stadens silversmeder här. De var de rikaste av dåtidens Malmöborgare.

Det tidigare danska riksrådet Corfitz Ulfeldt som var gift med den danske kungens dotter hjälpte svenskarna under fredsförhandlingarna vid freden i Roskilde 1658, och hade som tack räknat med att bli utsedd till generalguvenör över Skåne.
Han köpte därför hela Tunnelgården, men han blev sedan arresterad misstänkt för medhjälp i en dansk sammansvärjning. Rättegången mot honom skedde här i hans eget hus. Genom flykt lyckades dock han och hans hustru Leonora Christina rädda sig undan.

Gården beslagtogs av kronan och fungerade ett tag som residens åt de skånska generalguvernörerna. Här bodde t.ex. under många decennier i slutet av 1600-talet Skånes då mäktigaste man, generalguvernör Rutger von Ascheberg, som bland annat två gånger i veckan upplät ett rum i huset till gudstjänstlokal för den tyska befolkningen i staden.

I mitten av 1800-talet lät handelsmannen P.G Barkman modernisera byggnaderna, och byggde bland annat om det medeltida gatuhuset mot Adelgatan till sitt nuvarande utseende.

I början av maj 1866 öppnade källarerestaurangen ”Tunneln”, som fick tillstånd att ha öppet till midnatt. Den vanliga stängningstiden var annars 23. Man åberopade att man hade ett avtal med skådespelarna på Malmö Teater vid Gustav Adolfs torg att dessa skulle äta här efter föreställningarnas slut. Efter att de övriga krögarna i stan klagat fick dock restaurangen stänga klockan 23, precis som alla andra.

I hörnet mellan Adelgatan och Kansligatan finns en milsten som är daterad till 1676. I stenen är inhugget en krona och bokstäverna CRS - som står för Carolus Rex Suecorum. Uppfattningen är att stenen tjänat som utgångspunkt för avståndsmätningen i länet. Dock anges på stenen anges avståndet ”1 Myl”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Malmö stad