(22) Tottska huset
Östergatan 8Thottska huset vid Östergatan är det äldsta bevarade korsvirkeshuset i Malmö.

Port och dörrbjälken mot gatan är original och berättar att det var den rike Tage Tott och hustrun Else Ulfstand som uppfört huset år 1558.
På ovanvåningen finns väggmålningar där vi bland annat kan se den äldsta avbildningen av en kalkon i Norden.

Tage Thott hade en del år tidigare låtit uppföra ett praktfullt slott strax nordväst om Eslöv, det nuvarande Trolleholm, och han blev senare riksråd och länsherre på Landskrona slott. Huset i Malmö var bara en tillfällig bostad.

Här inträffade också ett dråp som väckte uppmärksamhet. Några dagar före pingst 1561 mördades här Arel Staffensen av Mogens Bertilsen under ett brädspel. Båda var anställda av Tage Thott, och Arel verkar ha varit en dålig förlorare. Han begick misstaget att anklaga Mogens för att spela falskt. Genom att också anmärka på motspelarens rondör retade han upp Mogens. Till slut gick ord över i handling och de båda drog värja. Men det blev alltså Arel som blev den som fick bita i gräset.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Malmö stad