(20) StadsbiblioteketMalmö stadsbibliotek består av tre byggnader.
Den gamla röda tegelbyggnaden - det så kallade Slottet - var från början, när det invigdes 1901 Malmö museum. Byggnaden har varit huvudbibliotek sedan 1946. På 1960-talet diskuterades en eventuell flytt av biblioteket till området Triangeln, men planerna stoppades och istället restaurerades de gamla lokalerna och man lät också bygga till biblioteket.

Den nybyggda byggnaden kallas Ljusets Kalender, är ritad av den danske arkitekten Henning Larsen, som också var ansvarig arkitekt för ombyggnaden av de gamla lokalerna. Den nya byggnaden invigdes 31 maj 1997 av dåvarande statsminister Göran Persson. Renoveringen av den gamla delen var klar några år senare.

Mellan de båda byggnaderna - Slottet och Ljusets Kalender - ligger en byggnaden som kallas Cylindern, som förutom att förbinda de båda större byggnaderna även bland annat tjänar som entré.

Biblioteket har av biblioteksorganisationen IFLA utsetts till en av de tolv vackraste biblioteken i världen, och i Sverige har byggnaden belönats med det prestigefyllda arkitektpriset Kasper Salinpriset.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Malmö stad