(19) Gamla begravningsplatsenNär området här planerade på 1800-talet var tankarna att man väster om Gustav Adolfs Torg skulle ha ett promenadstråk. Istället kom man här att anlägga Gamla Begravningsplatsen, som invigdes den 10 nov 1822 med begravningen av rådmannen Isak Malmborg.

Gamla Begravningsplatsen har 11 kvarter, men var ursprungligen uppdelad i sju kvarter.
Fyra av dessa avdelades till gravställen, det femte avsattes för stadens fattiga, det sjätte för hospitalets hjon och personal, och i det sjunde kvarteret begravdes självmördare!

Inför Baltiska Utställningen 1914 beslöts att Slottsgatan skulle dras genom Gamla Begravningsplatsen och ansluta till en ny bro över kanalen – det som i dag är Fersens bro.
Många upprörda röster hördes, speciellt då en del gravar behövde grävas upp, men så blev det och 1914 skramlade spårvagnar med glada utställningsbesökare mellan gravarna.

Idag anläggs inga nya gravställen, men begravningar förekommer fortfarande.

En minneslund har också anlagts, men framför allt är Gamla Begravningsplatsen en stilla park att vandra i.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Malmö stad