(17) Gustav Adolfs torgGustav Adolfs torg kallas oftast enbart Gustav av Malmöborna.

Torget grundades i början av 1800-talet, då den senare avsatte kung Gustav IV Adolf regerade, och det är han som har gett namn åt torget. Under ett halvår - november 1806 till maj 1807 residerade han i Malmö, och staden fungerade då som Sveriges huvudstad.

Tidigare var platsen en sankmark precis utanför den gamla stadsvallen och den medeltida staden.

Torget kom egentligen till genom en lyckad kompromiss. Den enda infarten till staden söderifrån anslöt på den tiden via Engelbrektsgatan. De som bodde vid Södergatan ville däremot att den nya infarten skulle ansluta till denna gatan. För att lösa problemet lade de styrande ut ett rektangulärt torg med två av hörnen i respektive omtvistad gata. Södra Förstadsgatan anslöts däremot mitt på motstående sida. En besökare söderifrån hade på detta sätt lika långt till Engelbrektsgatan som till Södergatan.

Fontänerna och klotet på torget är formgivna av konstnären Sivert Lindblom. Hans skulpturer kom på plats när torget gjordes om av 1997 av landskapsarkitekten Sven-Ingvar Andersson.

På torget finns också skulpturgruppen Lekande Bar, skapad av skulptören Anders Jönsson, och som först visades vid Baltiska Utställningen i Malmö 1914. Den köptes av färghandlaren Eugén Wingård för 11.000 kronor för att fira hans 25-årsjubileum som handlare i Malmö. Han skänkte såväl statyn som pengar till att bygga bassängen till Malmö stad, och skulpturen invigdes på torget 1915.
När man lade om torget efter att spårvagnarna togs ur bruk monterades gruppen ner, men återkom med ny placering då torget omskapades på 1990-talet. Den har genom åren haft flera namn som Trillingarna och Duschen.

Från 1934 planterades träd på torget och fontänen ”Öresund” av Gerhard Henning anlades på torgets västra del.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: Malmö stad