(16) Malmö centralstationMalmö centralstation är Sveriges tredje största station. Varje dag besöks Centralen av mer än 45 000 personer – och varje dygn ankommer och avgår ungefär 350 tåg.

Malmö Central invigdes 1856 då järnvägen till Lund öppnades.
11 år tidigare hade man beslutat att skapa tre huvudjärnvägar i Sverige, Stockholm - Göteborg, Stockholm - Gävle och Stockholm - Ystad. Avkroken Malmö var inget att bry sig om tycket beslutsfattarna i Stockholm.
Att resa från Malmö till huvudstaden var exempelvis vid början av 1860-talet omständligt. Man kunde visserligen ta tåget ända till Liatorp i södra Småland. Men sedan fick man resa med häst och vagn upp genom Västergötland för att kliva på tåget mellan Göteborg och Stockholm. Det dröjde ända tills 1874 innan skåningarna snabbt kunde ta sig till rikets huvudstad.

När Malmö ändå till slut fick sin station låg den i utkanten av stan - men nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.

1866 förstördes byggnaden till stor vid en anlagd brand.
Men när man byggde upp stationen igen kunde man behålla klocktornet från den första byggnaden.
Byggnaden har byggts om och till många gånger genom åren.

Här finns också en kunglig vänthall. Den första kungliga väntsalen byggdes redan år 1876 men ansågs för liten och byggdes om och ut. Kungliga väntsalen är normalt inte öppen för allmänheten utom vid speciella visningar och används fortfarande av kungahuset.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: hotspot.se/malmo historia
Bok: Malmö stads historia