(14) Malmö Börshus
Skeppsbron 2Det som i dag är känt som Börshuset var en gång tullhus. Det ersatte ett äldre tullhus som låg ett stycke härifrån, men inför byggandet at det nya tullhuset var det en strid om var den skulle placeras.
Till slut klubbades det att huset skulle ligga på den östra kajen till den ursprungliga Suellhamnen.
Det var de båda arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien från Stockholm som fick uppdraget att rita byggnaden. Axel har också ritat bland annat Grand Hotel och Serafimerlasarettet i Stockholm samt Latinskolan här i Malmö, och de båda bröderna brukade samarbeta som arkitekter.

Byggnaden uppfördes under senare delen av 1870-talet, och bottenvåningen i huvudbyggnaden var i huvudsak packhus. Det löpte till och med järnvägsspår hit så man lätt kunde kontrollera godset. På en stor vändskiva norr om byggnaden vändes vagnarna som kom från Centralstationen 90 grader så att de kunde köras in i tullbyggnaden. I bottenvåningen fanns också bland annat rum där man förvarade konfiskerat material samt kontor, emedan man på övervåningen hittade de lite finare tjänsterummen.

Med tiden förföll lokalerna, och man fick efterhand problem med råttor. År 1929 avsatte stadsfullmäktige ett årligt anslag på 300 kronor för att utfodra det katter som hade till jobb att håller efter skadedjuren.
Kanske Sveriges enda kommunanställda katter.

1973 lämnade tullen byggnaden, och det var tal om att riva byggnaden. Men under mitten av 1980-talet restaurerades bygganden för många miljoner, och fick sedan namnet Börshuset. Under ett antal år i slutet av 1800-talet och början av förra seklet höll nämligen Malmö Börsförening till på övervåningen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: hotspot.se/malmo historia
Bok: Malmö stads historia