(13) Lilla torgPå Lilla Torg finns flera populära caféer och pubar, och det är en mycket populär samlingsplats under sommaren. Torget är kantat av gamla medeltidshus.

Lilla Torg anlades på 1500-talet som ett komplement till Stortorget, och man handlade här framför allt med matvaror. De olika sidorna hade så att säga egna teman. På västra sidan hade kötthandlarna sina bodar. I söder fanns bagarna. I öster stod fiskhandlarna och i norr fanns diversehandlarna, de så kallade hökarna. Skulpturen Samling Vid Pumpen, av konstnären Thure Törn som står på torgets södra sida illustrerar just detta.

Efter vart tillkom flera av de hus som fortfarande kantar torget. Det äldsta huset är Hedmanska gården på södra sidan av torget. Ett hus som är från slutet av 1500-talet.
Av de två korsvirkeshusen på västra sidan av torget är ett gammalt och ett nytt. Det gavelvända hörnhuset är från 1700-talets mitt emedan grannhuset byggdes på 1960-talet.

I början av 1900-talet byggdes en saluhall som täckte hela torget, men som revs så sent som 1968. Den saluhall som ligger på torgets nordvästra sida uppfördes på 1800-talet som en fabrikslokal.

Torgbrunnen mitt på torget kom på plats i början av 1970-talet, och relieferna på brunnskaret visar symboler för de fyra olika handelskategorier som förr verkade på torget.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: ID-stories.
Webb: Malmö stad.