(10) Kompanihuset
KompanigatanHär intill Malmö Rådhus ligger det så kallade Kompanihuset, som stod färdigt 1539. När huset byggdes var det tänk att det skulle bli en så kallad Sögningegård”, alltså ett tillfälligt hem för den Danska adeln som vistades i den då Danska landsdelen Skåne. Under 1500- och 1600-talet var adeln tvungna att en eller flera gånger om året vistas vid kungens hov i Köpenhamn, men eftersom färden över Öresund kunde vara besvärlig blev man ibland tvungen att bida sin tid i Malmö . och behövde därför en tillfällig bostad. En del kunde ta in hos släktingar och vänner, men många valde att bygga sig en egen tillfällig bostad. Här i kvarteret fanns flera Sögningegårdar, alla placerade skyddade inne i kvarteret då de ju stod tomma långa tider om året.

Innan Kompanihuset stod färdigt kom det dock att byta ägare, och det Danska Kompaniet tog över för att använda byggnaden som gillehus. Ett danskt kompani var en sammanslutning av de danska köpmän som kom till Malmö för att handla.
Kompanihuset är faktiskt det äldsta bevarade gillehuset från inte endast det gamla Danmark, utan i hela Norden.
På spisen finns också de äldsta avbildningarna av Indianer i Skåne. Johan Clausen som var innehavare av huset ett tag på 1600-talet hade handelsförbindelser med den danska kolonin i Nordamerika - Nya Danmark.
Och golvet i bottenvåningen är det äldsta bevarade tegelgolvet i Malmö.

På 1690-talet blev gården magasin för den svenska kronan och kallades då för "Kungshuset". I början av 1970-talet restaurerades byggnaden, och bland annat lät man då rekonstruera trapptornet. Byggnaden ägs nu av Malmö Stad och hyrs bland annat ut som samling och utställningslokal.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: Malmö stads historia.