(8) Flensburgska huset
Södergatan 9En gammal legend om Flensburgska huset, som är byggt i slutet av 1500-talet, berättar att huset en gång varit kloster. Under 1800-talet kallades huset också för "Klostermagasinet". Men kloster har aldrig funnits på platsen och då huset byggdes hade reformationen genomförts i Danmark, och klostren stängts.

Huset är uppfört av rådmannen Helmicke Ottesen. Typen av gavelutformning är av Holländsk utformning, och blev populär i Danmark under det sena 1500-talet.

I början av 1600-talet ägdes huset av Söffren Christiensen, som var en av de märkligare borgarna i dåtidens Malmö - och som gjorde en klassresa som är märkligt till och med i våra dagar - och ännu märkligare på hans tid. När han var barn vaktade han får på Skabersjö Slott utanför Malmö. När han dog 1651 var han inte bara borgmästare i Malmö. Han var dessutom stadens rikaste invånare.


Sitt nuvarande namn Flensburgska huset har byggnaden fått av en handelsman med det namnet som köpte huset på 1820-talet. En släkting donerade i mitten av 1960-talet hela gården till Malmö Museum.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: citysmedjan.se
Pdf: Flensburgska gården.