Stacks Image 80114

57 - Sankt Pauli kyrka
Kungsgatan 17

Det finns sammanlagt nio så kallade rundkyrkor i Sverige, men Sankt Pauli kyrka är väldigt speciell med sin sexkantiga form, inspirerad av gamla kristna byggnader från 300-talet efter Kristus.

Kyrkan som stod färdig 1882 ritades av Emil Viktor Langlet, som även bland annat har ritat det Norska Stortinget i Oslo, och en annan kyrka i Malmö - Caroli kyrka. När kyrkan planerades fanns det endast två kyrkor i Malmö, Sankt Petri och gamla Caroli kyrka, alltså föregångaren till den Carloi kyrkan som Langlet senare byggde. Dessa hade namn efter apostlar vilket gjorde att även Sankt Pauli fick sitt namn efter en apostel.

Sankt Pauli kyrka som invigdes den 26 nov 1882 byggdes under ledning av byggmästare C. Mortens, mitt på vad som en gång varit Rörsjön. Man byggde kyrkan på stora pålar men eftersom den är byggd på en sjö sjunker den någon centimeter varje år. Kyrkan är byggd av gult tegel från Lomma Tegelbruk.

Kyrkan har, förutom ett huvudtorn, 12 småtorn som ska symbolisera Jesus och hans tolv lärjungar. I toppen av huvudtornet finns ett guldkors med en krans som ska påminna om Guds Andes låga och den första pingstdagen.

Runt hela kyrkan finns ett målat förhänge på väggen. Det är där för att påminna om det förhänge som fanns runt Mose stentavlor som israeliterna bar under deras ökenvandring i fyrtio år. Lite högre upp på väggarna finns målade stjärnor som symboliserar Kristus. Förut fanns det också bibelcitat under stjärnorna men dessa målades över på 1950-talet.

En stor träbalkskonstruktion håller upp de tre malmklockorna och kyrkans torn. Det finns en stor, en mellanstor och en liten klocka som ringer i tio minuter klockan elva två gånger i veckan för de som dött inom församlingen. Dessutom ringer dem vid söndagarnas gudstjänsttillfällen klockan halv elva och tre minuter i elva.

Altartavlan är målad av konstprofessorn Mårten Eskil Winge och förställer i mitten Kristi förklaring, till vänster Johannes döparen och till höger aposteln Paulus.

I koret ligger en matta komponerad av textilkonstnärinnan Märta Måås-Fjetterström och utförd av medlemmar i kyrkans syförening.

Kyrkan har två sidokapell vars fönster visar scener ur apostlagärningarna, målade på 1950-talet av Ralph Bergholz.
I det högra sidokapellet finns också en minnestavla med namn på de församlingsbor som omkom till sjöss under andra världskriget. Minnestavlan är gjord av en man som var bror till en av de som omkom.

Till sevärdheterna hör en nattvardskanna, skänkt av kung Oscar II.

Kororgeln är tillverkad 1970 av Setterquist & Son och stod tidigare i den nerlagda Sankta Katarina kyrka på Sallerupsvägen i Malmö. Huvudorgeln är tillverkad 1967 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB i Lund.

Det som ska se ut som marmor i kyrkan är bara vanligt trä som är övermålat. Kyrkan är fortfarande i fullt bruk och används till dop, vigslar, konfirmationer samt enstaka begravningar.