(5) Kockska huset
StortorgetDen stora röda tegelbyggnaden i högra hörnet invid Hotell Kramer kallas Kockska huset och är idag ett av Malmös bäst bevarade 1500-tals hus. Eventuellt byggde huset av holländaren Michiel Henrick van Haerlem, som var ledare för Christian II:s byggnadshytta i Köpenhamn.

Jörgen Kock blev myntmästare för hela Danmark år 1518, och några år senare byggde han sitt palats här i Malmö.
Själva myntverket låg inne på gården men är sedan länge rivet. Myntverket flyttade sedan till platsen där Malmöhus nu ligger.
Här smältes stora mängder guld och silver och myntmästaren hade rätt till en viss procent av all myntning.

Av den forna Kockska gården återstår i dag tre byggnader. Själv bodde Jörgen och hans hustru Citze i hörnbyggnaden.
I bottenvåningen fanns Jörgens banklokal och i ovanvåningen hans privata festsal.

Längs Västergatan finns tre bevarade så kallade bodar som utformats som radhus. Dessa var troligen tjänstebostäder för högre tjänstemän vid myntverket.

De många utsmyckningsdetaljer som finns på Kockska huset är dock till stor del kopior. Originalen finns bevarade på Malmö museum. I hörnet ses Jungfru Maria stående på månskäran, bärande Jesusbarnet. Över en lucka ses Jörgens och Citzes vapensköldar. Liknande sköldar finns hos de två lejon som står på gavelns sidotinnar.

Gustav Vasa bodde under en vecka i huset året 1524, och i ovanvåningen finns fortfarande de ursprungliga väggmålningarna i det forna sovrummet delvis bevarade. Myntmästare Kock som också var stadens borgmästare gjorde tydligen ett gott intryck på sin då ganska unge gäst – för han blev utsedd till fadder till Gustav Vasas son Erik när denne döptes i Stockholm nio år senare.

Så småningom - 1770 köptes gården av handelsmannen Frans Suell, som var en Sveriges rikaste borgare. Senare hamnade gården i Frans Henrik Kockum den äldres ägo. Han grundade bland annat Kockums Mekaniska verkstad och varv, och denna historiska koppling till gården gjorde att Kockums på 1960-talet köpte Jörgen Kocks gamla gård och också bekostade en omfattande renoveringen av byggnaderna.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Malmö stad.
Bok: Malmö stads historia