(4) Landshövdingeresidenset
StortorgetNär danskarna förlorade Skåne till Sverige i freden i Roskilde 1658 bestämde Karl X Gustav att Malmö skulle bli säte i det generalguvernement som skulle utgöras av Skåne, Halland och Blekinge. Den förste innehavaren av ämbetet blev fältmarskalk Gustaf Otto Stenbock. 1679 inrättade han sig i det Lochska huset, senare kallat Kungshuset, vid Stortorget samt i ett angränsande hus.

För byggnaden består egentligen av två sammanbyggda hus, som båda är från slutet av 1500-talet. Det östra kallades "Gyllenpalmska huset” ägdes av handlaren Johan Schumacher. Det västra som senare gick under namnet ”Kungshuset”, kallades då ”Lockska huser” och ägdes av rådmannen Fadder Olufsen Loch.

Stenbocks efterträdare på posten som generalguvernör blev fältmarskalk Gustaf Banér, som bokstavligt talat körde Fadder Olufsen Loch på porten. Loch anslöt sig till Danskarna men stupade senare i slaget vid Lund 1676.

Generalguvenörtjänsten upphörde 1669 och husen vid Stortorget fick i stället en tid tjänstgöra som bostad för de kungliga när de gästade staden. Under Skånska kriget återinrättades dock tillfälligt generalguvernemetet.

Under början av 1700-talet hade man planer på att bygga ett nytt och betydligt pampigare residens, men på grund av dålig ekonomi fick planerna läggas på hyllan. Istället slogs de båda husen samman och blev residens för landshövdingen.

Den fasad vi ser i dag är dock resultat av en ombyggnad från mitten av 1800-talet, under ledning av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander. Det var kung Oscar I som var upphovet till ombyggnaden då han inte var nöjd med residensets utseende. Han ansåg byggnaden vara för liten och ovärdig en landshövding, och den dåvarande landshövdingen Posse var inte nödbedd utan såg till att ombyggnaden satte igång omgående.

Det var här på residenset i Malmö som kung Karl XV avled den 18 september 1872.

Landshövdingeresidenset i Malmö ägs av svenska staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Malmö stad.
Pdf: ”Residenset vid sundet”. Statens Fastighetsverk.