(3) Rådhuset
StortorgetUnder 1500-talet var Malmö en av de största städerna i Norden, och Stortorget det absolut största torget. Därför började man också bygga ett nytt representativt rådhus utmed den östra torgsidan. Byggmästare var Peder Ipsen Murmästare, som senare medverkade vid bygget av citadellet i Landskrona.

Rådhuset är fortfarande det största medeltida rådhuset i Norden, och även om byggnaden ser helt annorlunda ut idag än när det byggdes på mitten av 1500-talet, har källaren där restaurang Rådhuskällaren huserar, fortfarande kvar sin 1500-tals stil.
Källarvåningen har genom historien haft flera funktioner. Bland annat inhyste man på 1600-talet kvinnor som anklagades för att vara häxor och som sedan skulle brännas på bål vid Kirseberg.

I anslutning till rådhuset finns den så kallade Landstingssalen med en samling unika 1600-tals porträtt över danska regenter.

Under några år i början av 1800-talet var härifrån Sverige styrdes. Kung Gustav IV Adolf hade slagit sig ner i Malmö eftersom han tyckte läget var mycket mer strategiskt än Stockholm.

Den fasad i holländsk renässansstil som vi ser på rådhuset idag, tillkom på 1860-talet och ersatte då en fasad från början av 1800-talet. Det var arkitekten Helgo Zettervall som gjorde om fasaden i en stil som han tyckte den borde sett ut från början.
Som förebild till Knutsalen hade han spegelsalen i Versailles.

På fasaden finns skulpturutsmyckningar som bland annat avbildar några av Malmös historiskt viktiga män som Jörgen Kock, Mattias Flensburg, Frans Suell med flera.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Malmö stad
Bok: Malmö stads historia