Stacks Image 80111

19 Sant Petri kyrka
Göran Olsgatan 4

På platsen stod tidigare en mindre tegelkyrka, omtalad första gången i mitten av 1200-talet, och var troligen helgad åt Sankt Nikolaus, sjöfararnas helgon.

Sankt Petri kyrka är Malmös allra äldst bevarade byggnad, och är från början av 1300-talet, byggd i vad som brukar kallas baltisk tegelgotisk stil. Förmodligen byggd med Sankta Maria kyrka i Lübeck som förebild. Kaniken Nils Bunkeflo var troligen kyrkans första präst, och han nämner i sitt testamente som är daterat till 1346, Sankt Petri som sin sockenkyrka.

Det fanns ursprungligen en tornliknande byggnad ovanför västra delen av mittskeppet, men detta torn rasade år 1420 när västgaven brast. Även det kraftiga torn som sedan byggdes väster om kyrkans gavel rasade efter bara något tjugotal år. Byggästaren utpekades och brännmärktes i stadens äldsta krönikerbok, för att byggt tornet fel. Tornet återuppbyggdes under senare delen av 1400-talet.

Den 15 meter höga altaruppsatsen från början av 1600-talet är den största i trä i Norra Europa, och är skapad av bildhuggarna Statius Otto, Jacob Kremberg och snikarmästaren Henrik Köning, emedan tavlorna är målade av Peiter Hartman. För sitt arbete skulle Hartman enligt avtal med magistrater få 750 daler, vilket var nästan lika mycket som som allt övrigt arbete med altaret hade kostat. Summan var hög och motsvarade värdet av en större gård, men Harman blev inte rik på arbetet, eftersom han fick avlöna ett antal gesäller och lärlingar som också skulle hållas med mat och dryck. Han stor också för all materialkostnad, som exempelvis mängder med bladguld. Hans arbetslag jobbade nästan två år med stofferingen av altartavlan, som kunde invigas Mikaeldagen 1611.

Predikstolen i sandsten är från slutet av 1500-talet, skapad av Daniel Tommisen som var den förste inhemske renässankonstnären i Skåne, och har en ovanligt detalj. Överst på baldakinen i tre våningar står Gud som styr över universum med spira och riksäpple i händerna. Att avbilda Gud som en skulptur är rätt ovanligt.

Takvalven inne i kyrkan var smyckade med häpnadsväckande medeltidsmålningar, som på 1500-talet putsades över med vit kalksten. Malmö och Sankt Petrikyrkan var något av ett centrum för reformationen i Danmark och Skåne på 1500-talet.
I Malmö utgavs bland annat 1528 ”Malmömässan”, den första lutherska gudstjänstordningen samt en dansk-luthersk psalmbok. Reformationsarbetet leddes av Claus Mortensen som var präst i Sankt Petri, och han såg också till att alla katolska prydnader togs bort, och att väggar och valv vitkalkades.

I den nordvästra delen av kyrkan finns det så kallade krämarkapellet som dock har vackra målningar från slutet av 1400-talet bevarade. Krämarkapellet var köpmännens eget kapell, och att målningarna finns kvar är en ren slump, för på 1850-talet avlägsnade man inte bara all gammal puts, utan även alla gamla målningar i kyrkan, undantaget i krämarkapellet – som var avskild från kyrkan och tjänade som spruthus åt brandkåren! När kapellet återförenades med kyrkan i början av 1900-talet tog man fram de ursprungliga målningarna, som räknas som några av de märkligaste senmedeltida kalkmålningarna i Norden. Tacka brandkåren för det!