(1) Introduktion till Malmö
StortorgetVälkommen till Malmö som är Sveriges tredje största tätort.

Framför statyn av Karl X Gustav finns en kvarnsten nedsänkt i stenläggningen, som minner om en gammal föreställning om varifrån Malmö fick sitt namn. I staden skulle någon ha malt en ung kvinna i sin kvarn. En malen mö blev Malmö. En läskig men ganska bra historia.
Sanningen är att den först kända delen av Malmö var en liten by som låg där Triangelområdet ligger idag. Byn låg på några sandhögar - Malmhaug sade man - eller Malmö. Ett litet fiskeläge vid stranden som hette Skalperup kom senare att kallas Nedre Malmö.

Malmö som för första gången omnämns i skrift i en kyrklig minnesbok år 1140, kan möjligen ha anlagts av den danske ärkebiskopen för att förbättra kommunikationerna mellan Köpenhamn och Lund. Malmö kom senare att överta rollen från Lund som den viktigaste staden i det Danska Skåne.

I och med freden i Roskilde 1658 tappade Malmö i betydelse, och det var först i slutet av 1700-talet, när handelsmannen Frans Suell tog initiativ till att bygga en riktig hamn som staden började växa igen.

En av de äldsta gatorna i staden är "Thet laange Adelgade", vilket var den medeltida benämningen på det som idag är Väster-, Adel- och Östergatorna. Ursprungligen löpte Thet laange Adelgade från slottet Malmöhus till Drottningtorget. Adelsgatan var även stadens huvudsakliga torggata.

På gamla kopparstick av Malmö ser man ofta istället namnet Elbogen. Namnet kommer sig av att många tyska handelsmän besökte Malmö under 1300- 1400- och 1500-talet som då valde att hänvisa till staden med ett eget namn. Man kallade staden ”Armbågen” - på tyska Elbogen, kanske för att man ansåg att utlöparen som skyddade hamnen eller möjligen Malmös böjda kustlinje påminde om en armbåge.
Elbogen är också namnet på Malmö kulturhistoriska förenings årsbok.

I Malmö stadsvapen ser man för övrigt ännu i dag bland annat två krönta röda griphuvuden. Denna vapensköld stammar från Erik av Pommern som på 1430-talet skänkte staden detta heraldiska vapen, hämtat från hans eget kungliga vapen. Gåvan av Malmö stadsvapen var troligen ett försök att få borgarna välvilligt inställda till kungens polska släkting som han ville ha till tronföljare i Danmark.

Här på platsen för Stortorget låg tidigare ett stort kloster, som stadens mäktige borgmästare Jörgen Kock lät riva i samband med reformationen i Danmark.

Stortorget anlades från slutet av 1530-talet, eftersom de torg som då redan fanns helt enkelt var för små för den handel som bedrevs. Det nya Stortorget låg då på en strategisk plats eftersom hamnen låg bara ett stenkast härifrån.

Arbetet med torget pågick under lång tid. Så sent som i slutet av 1580-talet omnämns i hospitalets räkenskaper att de hyrde ut vagnar för transporter med grundstenar och gammal mursten från Stortorget till de nya befästningarna vid Österport. Då anlades också en reser­voar på torget, dit vatten via träledningar leddes från en fördämning vid Pildam­marna.
Den mindre statyn invid ryttarstatyn som föreställer en brunn symboliserar den riktiga brunn som fanns här och var i bruk ända in på 1800-talet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: hotspot.se/malmö historia
Webb: ”Malmö och Elbogen”. Historieloggen. Dick Harrisson. SVD 21 november 2014.