Stacks Image 80119

2 - Stortorget

Här på platsen för Stortorget låg tidigare ett stort kloster, som stadens mäktige borgmästare Jörgen Kock lät riva i samband med reformationen i Danmark.

Stortorget anlades från slutet av 1530-talet, eftersom de torg som då redan fanns helt enkelt var för små för den handel som bedrevs. Det nya Stortorget låg då på en strategisk plats eftersom hamnen låg bara ett stenkast härifrån.

Arbetet med torget pågick under lång tid. Så sent som i slutet av 1580-talet omnämns i hospitalets räkenskaper att de hyrde ut vagnar för transporter med grundstenar och gammal mursten från Stortorget till de nya befästningarna vid Österport. Då anlades också en reser­voar på torget, dit vatten via träledningar leddes från en fördämning vid Pildam­marna.
Den mindre statyn invid ryttarstatyn som föreställer en brunn symboliserar den riktiga brunn som fanns här och var i bruk ända in på 1800-talet.

Ryttarstatyn mitt på torget kallas lite respektlöst för Hannibal och Tjocke Karl. Statyn föreställer kung Karl X Gustav. Han hade överraskande tagit sig över isen på Stora Bält, och genom att hota Köpenhamn bakifrån fick han Danskarna till förhandlingsbordet. Vid freden i Roskilde år 1658 fick Sverige bland annat de tidigare Danska landskapen Blekinge, Halland, Bohuslän och Skåne.
John Börjessons ryttarstaty på Stortorget har alltsedan den avtäcktes 1896 varit föremål för debatt. Skånska patrioter menar att "tjocke Karl" borde ersättas av ett mindre provocerande konstverk.

Stortorget har historiskt varit Malmös mest centrala torg, men genom spårvägens elektrifiering övertogs denna roll alltmer av Gustav Adolfs torg. Stortorget trafikerades från 1880-talet av hästspårvagnar, innan elektriska spårvagnar infördes 1906. Dessa trafikerade Malmö fram till andra halvan av 1950-talet.