Stacks Image 53630

Start
Innanför vallgraven / Avenyn, Lorensberg och Vasastaden / Östra centrum / Haga och Masthugget


1 Kungsportsbron
2
Stora teatern (Kungsportsavenyn)
3
Staty Bältespännarna (Kungsportsavenyn)
4
Staty Charles Felix Lindberg (Kungsportsavenyn)
5
Dicksonska villan (Parkgatan 2)
6
Trädgårdsföreningen
7
Staty John Ericsson (Kungsportsavenyn)
8
Wernerska villan (Parkgatan 25)
9
Chalmerska slöjdskolan (Storgatan 43)
10
Kungsportsavenyn
11
Valand (Vasagatan 41)
12
Röhsska museet (Vasagatan 37-39)
13
Avenyn nr 16 till 22
14
Konstverk En knuten revolver (Hörnet Avenyn-Engelbrektsg)
15
Staty Karin Boye (Vid stadsbiblioteket)
16
Lorensbergsteatern
17
Byst Karl-Gerhard (Lorensbergsparken)
18
Stadsbiblioteket (Götaplatsen 3)
19
Götaplatsen
20
Stadsteatern (Götaplatsen)
21 Konstmuseet (Götaplatsen)
22
Staty Viktor Hasselblad (Götaplatsen)
23
Konserthuset (Götaplatsen)
24
Vasakyrkan
25
Hvitfeldska gymnasiet (Rektorsgatan 2)
26
Viktoriaskolan (Engelbrektsgatan 1)
27
Tomtehuset (Hörnet Viktoriag-Vasag)
28
Odd Fellowhuset (Vasagatan 9)
29
Göteborgs universitet
30
Torgny Segerstedtmonumentet (Vasaplatsen)
31
Spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen
32
Schillerska gymnasiet (Vasagatan 19)
33
Universitetsbiblioteket (Vasagatan 2A)
34
Hagakyrkan
35
Heden