(69) Posthusgatan 10-12På denna plats uppfördes 1779 Göteborgs första offentliga teaterbyggnad, Comediehuset, som ända fram till 1816 var stadens enda teater. Comediehuset var troligen också landets andra fasta teater utanför Stockholm: efter Egges teater i Norrköping.

Den nuvarande fastigheten med adress Postgatan 10 till 12 uppfördes ursprungligen år 1900 som bostadshus, butik, bageri, magasin och vinlager. AB Vin & Spritcentralen hade här butik fram till 1920-talet. Senare övertogs byggnaden av Frälsningsarmén och det var i slutet av 1930-talet ett av de största hotellen i Göteborg med cirka 100 som det stod ”vackert modernt inredda resanderum för den enkle liksom även den ganska anspråksfulle resanden”.
Byggnaden ägs sedan mitten av 1960-talet av Göteborgs stad.

Just Postgatan var den stora emigrationsgatan i Sverige, där alla emigrantagenters kontor, hotell och restauranger fanns för en stor del av den miljon svenskar som för alltid lämnade Sverige för Amerika.

Postgatan fick sitt nuvarande namn 1895. Från början hette den Heringsgatan - från det tyska ordet för sill, men namnet försvenskades senare till Sillgatan, fram till slutet av 1800-talet då gatan bytte namn till Postgatan. Namnbytet skedde efter en begäran från 25 husägare vid dåvarande Sillgatan, där de anhöll om en förändring av "gatans benämning till Börsgatan eller hvad annat lämpligt namn som hälst..." eftersom gatans rykte inte var det bästa. namnet Postgatan fick gatan efter det Posthus som då nyligen hade uppförts vid den närliggande Packhusplatsen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3