Introduktion till GöteborgVälkommen till Göteborg, en stad som grundades 1621.
Det var då kung Gustav II Adolf skrev under privilegiebrevet och bestämde att staden skulle ligga just här. Men det här var inte stadens första placering – för det fanns några föregångare.

Först Gamla Lödöse som låg ca 4 mil nordost om nuvarande Göteborg.
Därefter Nya Lödöse som låg där statsdelen Gamlestan ligger idag strax öster om Göteborg. Därefter kom Älvsborgs stad som låg ungefär rakt under Älvsborgsbrons södra fäste.
Sedan kom Karl IX:s stad på Hisingen. Alla dessa stadsbildningar fick apruta slut, främst på grund av danskares härjningar.
Men när vår nuvarande stad grundlades förändrades detta.

Gustaf II Adolf insåg att staden måste byggas väl befäst. Erfarenheten hade ju visat att Danskarna hade en viss förkärlek för att våldgästa och bränna.
Eftersom det då var Holländarna som var bäst på att bygga befästa städer överlät han jobbet till dem – mot handels, tull och skattefrihet.
Holländarna gjorde det egentligen ganska enkel för sig. De kopierade ritningarna från en stad de hade påbörjat byggandet av ett 20-tal år tidigare. Staden Batavia i Indonesien. En stad som i dag är känt under namnet Jakarta. Centrala Jakarta och Göteborg innanför vallgravarna hade alltså nästan samma utformning av gator och vattenvägar.

Holländarna gjorde hur som helst ett gott jobb, även om det var framför allt Erik Dahlberg som senare rustade försvarsvärnen.
Göteborg räknades på 1600- och 1700-talet som en av Europas bäst befästa städer. Några bastionsspetsar finns kvar, liksom några rester av befästningsvallarna, bland annat i källarvåningen till Biopalatset vid Kungstorget.

In till staden innanför vallgraven fanns ända fram till början av 1800-talet bara tre portar, Kungsporten, Drottningporten och Karlsporten.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1