(66) Gamla sjöbefälsskolan
Övre SpannmålsgatanPå 1820-talet fanns förslag om att starta en navigationsskola i Göteborg, även om det redan under andra halvan av 1700-talet hade funnits liknande undervisning i staden.
Först 1841 fattades dock beslut i riksdagen om att inrätta navigationsskolor i Stockholm, Malmö, Gävle, Kalmar - och Göteborg.
Skolan startade i oktober samma år. Efter drygt 20 år flyttade skolan hit till Kvarnberget.
Ritningarna till den nya skolan, som då var den enda byggnaden på Kvarnberget, gjordes av arkitekten Adolf Wilhelm Edelswärd. Han är kanske annars mest känd som skapare av stationshus i Sverige. Under sin tid som Sj:s chefsarkitekt ritade han Stockholms, Malmös och Göteborgs centralstationer. Sammanlagt ansvarade han för skapandet av 297 stationshus runt omkring i landet. Pengar till bygget bidrog bland annat James Dickson med, och han var också en tid skolans ordförande.

Byggnaden var ursprungligen försedd med två torn, ett på varje gavel. Det östra innehöll ett astronomiskt observatorium med rörlig kupol. Det västra tornet var från år 1864 försett med en tidkula, som många ställt sina klockor efter. Kulan föll ner exakt på sekunden klockan 13.00.
Skolan byggdes till och utökades 1915, efter ritningar av arkitekt Charles August Lindholm, och även om mycket förändrades vid ombyggnationen så sparades ändå den gamla välkända tidkulan.
Man lät även senare kompletterades med ytterligare tillbyggnader.

1951 ändrades enligt kunglig förordning skolans namn till Sjöbefälsskolan. Och 1980 fick skolan status som högskola samtidigt som Chalmers tog över driften av skolan.
1994 flyttade Sjöbefälsskolan till Lindholmen. Byggnaden på Kvarnberget blev kontor för konsultföretaget Aktiebolaget Ångpanneföreningen i Göteborg, men såldes 2013 till Byggkoncernen Serneke. Man hade först planer på att bygga bostäder, men istället flyttade företaget själva in i lokalerna.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: GP. ”Nya hyresgäster i Sjöbefälsskolan”. 28 juli 2014. Henrik Kjellberg.
Bok: ”Pustervik - Rosenlund - Järntorget”. Sven Gulin. 1974.