(65) Tullpackhuset
PackhusgatanByggnaden som nu bland annat huserar Casino Cosmopol uppfördes som tullhus 1864.

Går vi tillbaka till slutet av 1700-talet så kallade området för Franska tomten, och var fransk frihamn i utbyte mot att Frankrike avstod den västindiska ön Sankt Barthélemy till Sverige. Här fanns då bland annat ett magasin för franska viner och här fanns också ett värdshus som gick under namnet Franska värdshuset.
Vid denna tid fanns här ingen kaj, istället var området bevuxet av vass.

Området kallades senare i mitten av 1800-talet också för Liljas grav. Detta efter uppfinnargeniet Carl Erik Lilja, som bland annat 1832 anlade traktens första gasverk. Lilja var ledamot av Borgerskapets äldste, ordförande i hantverksföreningen och åtnjöt ett stor förtroende i Göteborg.
Han fick för sig att bygga en kajplats här, men sprängningen och transporten av sten från det närbelägna Kvarnberget kostade mycket pengar – och höst 1837 drabbades Göteborg av en svår storm. Kajen rasade ner i älven och arbetet avbröts. Lilja blev ruinerad och det var efter detta som platsen fick namnet Liljas grav.

Vassträsket på Franska tomten och kajresterna i Liljas grav blev stående orörda fram till början av 1860-talet då man återupptog arbetena med kajen samtidigt som man byggde tullhuset.

För byggnadsritningarna svarade F J Heilborn, oftast förknippad med Exercishuset på Heden. 1925 fick byggnaden sitt nuvarande utseende mot Packhusplatsen.

Efter 105 år i Tullhuset, lämnade Göteborgstullen huset i början av 1970-talet och flyttade istället till nya lokaler i Femman-huset i Östra Nordstan. Tanken var då att riva den gamla tullbyggnaden, men Tullhuset blev i stället en tid undervisningslokaler för ett teknisk gymnasium.

Nu håller bland annat Casino Cosmopol till här. Liksom Emigranternas Hus.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Emigranternas hus.
Webb: Higab.