(62) Feskekörka
Rosenlundsgatan 3-4Feskekörka vid Rosenlundskanalen som väll får anses vara den Göteborgska av alla symboler, invigdes den 1 november 1874. Och varför byggnaden fått sitt namn är inte svårt att förstå. Dåvarande stadsarkitekten Viktor von Gegerfelt, som ritat många hus i Göteborg lät sig här inspireras av norska stavkyrkor och gotiska stenkyrkor.

Byggnaden var till att börja uppförd med fyra fack med plats för 12 försäljare, och vid behov var det tänkas att man kunde bygga till med ytterligare fack på båda sidor. Konstruktionen som även omfattade ett ishus av tegel, ett våghus samt några kajtrappor, var beräknad att kosta 75 000 riksdaler. Och det var också det pris byggkostnaden stanna på.

Går vi tillbaka något i historien så skedde länge fiskförsäljningen i Stora Hamnkanalen, vid kajerna i närheten av det som senare kom att heta Gustav Adolfs torg. Men i samband med att Gustav Adolfs torg skulle bli paradtorg i mitten av 1800-talet, flyttades försäljningen hit till Rosenlundskanalen och till platsen som också fick överta namnet Fisktorget. Feskekörka kom till med förhoppningen om att detta skulle förbättra de hygieniska förhållandena. Till att börja med hade många fiskare inte råd med att hyra in sig i hallen, men 1923 bestämdes att sötvattenfisk och skaldjur inte fick säljas "ute i det fria", varpå fiskförsäljningen tvingades flytta in.

När så den nya Fiskhamnen anlades vid Majnabbe i början av 1900-talet flyttade fiskeauktionen och mesta delen av kommersen dit, men fortfarande är Feskekôrka ett himmelrike för fiskälskare. 1963 rustades hallen upp med nya kyldiskar och uppvärmning av hallen till rumstemperatur. Samtidigt tillkom fiskrestaurang.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3