(60) Televerkets hus
KaserntorgetTeleverkets hus uppfördes under åren 1909 till 1912, och byggdes senare ut både under 1940-och 1950-talet.

Men låt oss ta det från början. På 1700-talet var detta en stor öppen plats som kallades för både Hästbacken och Ekelundstorget. I slutet av 1700-talet flyttade Kungliga Göta artilleriregemente in i en kasernbyggnad som ritades av Carl Wilhelm Carlberg.
Efter nästan 100 år - 1895 när regementet flyttade till de då nyuppförda Kvibergs kaserner, såldes byggnaden till Kongl. Telegrafverket, som sedan 1892 hade hållit till på adressen Västra Hamngatan 15 men som blivit trångbodda.

Televerkets hus i fem våningar som uppfördes i jugendstil efter ritningar av arkitekt Hans Hedlund, invigdes den 13 maj 1913, men Telegrafstationen flyttade in redan 1912. Byggnaden har arkitektoniskt klara likheter med bland annat Dicksonska folkbiblioteket vid Södra Allégatan 4 i Göteborg, en byggnad som också ritades av arkitekt Hans Hedlund.

Ovanför huvudentrén, i fasaden till Televerkets hus ser vi friser i sten av konstnären Carl Eldh. Två björnar av skulptören Carl Fagerberg sitter inhuggna i trappans sidor.

Som mest arbetade här 1 000 telefonister, dygnet runt. I den så kallade Stora salen fanns bland andra riksexpeditioner, lokalexpeditioner, namnanropsexpedition, centralbeställning och expedition för ankommande närtrafik. Det fanns ett rörpostsystem mellan riksexpeditioner och centralbeställning för distribution av skrivna beställningblanketter.
I den Lilla salen fanns bland annat expeditioner för telefonvakt, hänvisningsbesked, vakansbesked, nummerbyrå och nummerregister.

Telegrafstationen stängdes den 31 januari 1986. År 2004 byggdes Stora- och Lilla Rikssalen om från kontor till träningsanläggning.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3