(58) Elite Plaza hotel
Västra Hamngatan 3Elite Plaza Hotel ligger i en byggnad som av de äldre Göteborgarna är känt som Sveahuset. Ett namn byggnaden fick efter Brand & Livförsäkrings AB Svea som lät uppföra byggnaden i slutet av 1880-talet. Senare bytte företaget namn Svea Nornan och Skandia Försäkrings AB.
Tidigare låg här en byggnad där bland annat David Carnegie d.ä. bodde, innan försäkringsbolaget övertog huset. Detta lät man senare riva för att bygga det nuvarande huset.

På taket till huset finns Göteborgs största takstaty. Konstverket som föreställer Moder Svea med rikslejonet vilade vid sin högra sida och en vapensköld med Tre Kronor vid den vänstra, är tillverkat i Berlin.
När försäkringsbolaget i mitten av 1970-talet flyttade till nya lokaler vid Heden, tog Göteborgs Universitet över huset.

I slutet av 1990-talet byggdes huset åter om och till, bland annat med en en indragen takvåning för Elite Plaza Hotel. Man lät behålla interiörer från 1880- och 1920-talet, och ett glastak byggdes över den smala gården, vilken inreddes som matsal.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3
Bok: ”Statyer berättar - 76 konstverk i Göteborg.”. Bengt A Öhnander. 2004. ISBN 91-7029-565-4