(57) Västra Hamngatan 7Den mäktiga byggnaden som idag bland annat huserar Friskis och Svettis, uppfördes i början av förra seklet för Skånes Enskilda Bank. Två arkitekter var inblandade i uppförandet. Ernst Krüger ritade interiören emedan dåvarande förste intendenten på Överintendentsämbetet, tidigare professor i arkitektur vid KTH Isak Gustaf Clason stor för fasaden.

På listen under gavelpartiet kan vi ännu läsa den latinska devisen ”Fortitudo, Justitia, Prudentia”, vilket i översättning betyder Styrka, Rättvisa, Klokhet.

Redan 1912 såldes fastigheten till Göteborgs Sparbank som lät göra en del förändringar, och i mitten av 1970-talet, efter att Sparbanken flyttat till nya lokaler i Nordstan, inrättades här bland annat motionslokaler.

Motionärerna i Friskis & Svettis springer nu mellan pelarna i den gamla bankhallen. Ombyte sker i källaren där det tidigare fanns bland annat kassavalv.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3