(56) Domkyrkobrunnen
Västra HamngatanDen första vattenposten i Göteborg byggdes vid Kungsporten 1787, och den 15 november det året, bara två dagar efter att kung Gustav III invigt Kallebäcks källa släpptes vattnet på.
Det andra tappstället i staden anordnades två år senare här vid – eller då snarare i Domkyrkan. Ur en stenportal som man huggit ut i kyrkans södra vägg rann ständigt vatten ur två kranar.

1816 flyttades Domkyrkobrunnen till Västra Hamngatan och fick sitt nuvarande utseende. Brunnen hotades av rivning i slutet av 1800-talet, men fick stå kvar. På grund av ökad trafik flyttades dock brunnen 1967 till sin nuvarande plats.

Det fanns ett antal tappställen runt omkring i staden, men just Domkyrkobrunnen är den sista vattenposten som är kvar från stadens första vattenledning. Numera kommer dock inte vattnet från Kallebäcks källa, utan det är vanligt kranvatten från Göta Älv.

De ständiga luftföroreningarna är ett hot mot brunnen som är gjord i sandsten.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3