(53) Gamla gymnasieskolan
Västra Hamngatan 15Här på Västra Hamngatan 15 låg under drygt 30 år Göteborgs Gymnasieskola. Skolan invigdes den 10 november 1826 i ett hus ritat av stadsarkitekten Jonas Hagberg.

Byggnaden hade då två våningar och ett lågt sadeltak.

Senare har byggnaden genomgått flera ombyggnader och haft ett antal verksamhetsområden.
Bland annat 1862 i samband med att gymnasieskolan flyttade till ”Gamla Latin” vid Hvitfeldtsplatsen. Lokalerna anpassades då för Göteborgs Auktionsverk som tog över. När sedan Auktionsverket 1892 flyttade vidare till lokaler på Tredje Långgatan, genomgick huset åter en större ombyggnad för att fungera som ”Konglig telegraf och telefonstation”, vilket också texten mitt på huset berättar.

När Televerket byggde ett nytt hus på Kaserntorget behöll man ändå huset på Västra Hamngatan. Bland annat användes det gamla huset för Televerkets utbildningsverksamhet.

Under 2000-talet har lokalerna åter igen huserat en gymnasieskola.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3