(52) Biskopshuset
Västra Hamngatan 15Huset med adress Västra Hamngatan 15 byggdes 1813 för handelsmannen Johan Christian Bauchs. Han råkade dock illa ut i den ekonomiska depression som följde på Napoleonkrigen, och huset såldes på auktion sju år senare för 13 500 riksdaler. Köpare var domkapitlet som här bland annat inredde en biskopsbostad. Först in blev biskop Carl Fredrik af Wingård, som senare blev ärkebiskop i Uppsala. 1992 övertogs huset av L M Engströms gymnasium.

Den ursprungliga portalen finns bevarad och i källaren hittar vi vackra tunnvalv från cirka år 1700.
I huset finns också imponerande franska panoramatapeter, bland annat föreställande James Cooks landstigning på Sandwichöarna och hans död på Hawaii 1779. Denna typ av tapeter var en specialitet i Frankrike under början av 1800-talet, men är mycket sällsynt idag. Endast fyra-fem kompletta tapeter finns kvar runt om i världen. Under lång tid var den övermålad och återupptäcktes i samband med en renovering 1929 då den togs fram.

2013, i samband med att biskopshuset fyllde 200 år avtäcktes en skulptur av väckelsepredikanten Henric Schartau i trapphallen. Den lilla skulpturen, som återfinns i större skala utanför Lunds domkyrka, är skapad av bildhuggaren Peter Linde.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3