(51) Gustaviskolan
Läroverksgatan 6Den byggnad som idag kallas Gustaviskolan ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson och uppfördes i början av 1880-talet för Göteborgs handelsinstitut, som senare bytte namn till Göteborgs handelsgymnasium. Det var Sveriges första och länge enda större handelsundervisningsanstalt.

Institutet tillkom på initiativ av Handelssocieteten (senare Handelsföreningen) i Göteborg och öppnades 30 januari 1826 med nio elever. Verksamheten startade i en hyrd lägenhet om två rum och kök. Man flyttade sedan runt till olika lokaler, innan man hamnade här.
Under den första femårsperioden hade man totalt 90 elever. Intagningsåldern varierade mellan 7 och 22 år, och det betåttas att undervisningen delades in i i två avdelningar; Den grundläggande Elementarklassen som eleven måste klara för att flyttas upp i Contorsklassen.

Redan efter några år blev huset här på Läroverksgatan för litet och 1915 flyttade institutet till en ny byggnad vid Viktor Rydbergsgatan 9 nära Landala torg.

Efter att Handelsinstitutet flyttat ut inreddes här sjuksalar, men redan 1925 övertogs lokalerna för andra ändamål.
I mitten av 1950-talet användes delar av byggnaden för olika föreningsverksamheter och folkskola.

När huset uppfördes beskrevs den enligt följande: ”Det är inte blott Göteborgs vackraste skolhus utan ett av stadens mest lyckade byggnader, en verklig arkitektonisk skatt i modern renässans.”

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3