(49) Engelska kyrkan
Hvitfeldtsplatsen 2Engelska kyrkan som kanske är Göteborgs mest anonyma kyrka, heter egentligen Saint Andrew´s Church, och är den Engelska församlingens tredje kyrka i Göteborg. Redan 1691 fanns i Göteborg en Engelsk reformert församling som 1741 fick religionsfrihet och därmed rätt att bygga en kyrka. Den första kyrkan fanns i ett hus på Östra Hamngatan.
I mars 1699 bildades en förening av brittiska medborgare i Göteborg, kallad British Poorbox. Föreningen hade till uppgift att "... inbördes stödja varandra och utöva välgörenhet samt lämna bistånd åt landsmän, vilka av en eller annan orsak vore i behov av hjälp." British Poorbox fortlever än i dag, och har ansvaret för kyrkan.

Engelska kyrkan uppfördes i mitten av 1850-talet efter ritningar av major Adolf Wilhelm Edelsvärd, som även bland annat ritat Hagakyrkan och Sankta Birgitta kapell i Göteborg samt Göteborgs centralstation.
Kyrkan som bekostades till hälften genom frivilliga bidrag från församlingsmedlemmar och till den andra hälften av den engelska staten, byggdes förklarligt nog efter engelsk förebild.
Den är en liten kopia av de stora engelska katedralerna.

De fem målade fönstren i kyrkans östra ände, som föreställer Matteus, Markus, Petrus, Paulus och Johannes, utformades i Skottland. Just glasfönstren har fått renoveras vid några tillfällen. I övrigt har inte mycket förändrats sedan kyrkan byggdes.

En av de som donerade pengar till kyrkan var industrimannen Robert Dickson, som den 19 juni 1855 fick äran att lägga grundstenen till kyrkan. Han var också hedersgäst när kyrkan invigdes två år senare, den 30 november 1857.

Robert Dickson var återigen huvudperson ännu ett år senare – men då för sista gången. Han begravdes då. Begravningen var den första i Sankt Andrew's Church.

Kyrkan har ansvarsområdet för hela västra Sverige, och förutom regelbundna gudstjänster i
Sankt Andrew´s utför man även emellanåt gudstjänster på engelska Halmstad, Jönköping och Uddevalla.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: standrews.se