(47) GrönsakstorgetPå platsen för Grönsakstorget låg under 1600- och 1700-talen en mur som sträckte sig mellan bastionerna Johannes Dux och Carolus Dux. Efter att befästningsverket började rivas i början av 1800-talet, anlades här en ovanligt prunkande trädgård som tillhörde den tyske sockerbruksmästaren Flottweg. Trädgården övertogs på 1860-talet av en handlare Polemann, som förvandlade platsen till ett centrum för frukt, grönsaker och blommor.

Transporterna hit var ofta långväga och kommersen började på onsdagar och lördagar vid 5-tiden, andra dagar vid 6-7-tiden. Speciellt känd var gumman Elvira Kjellberg som under åren 1888-1928 stod på torget i alla väder.
I Vallgraven nedanför torget bedrevs det handel med potatis från förtöjda fraktskutor och fiskarna landade här saltsill, anjoviskaggar och spillånga.

På grund av bristande renhållning beslöt staden att 1888 belägga torget med asfalt. Samtidigt stensattes omgivande gator med tuktad sten.

Den fastighet som mest dominerat torgmiljön är det vita klassicistiska huset med en stor grön kopparkupol i hörnet av Grönsakstorget 3 och Basargatan 4. Det uppfördes 1850 som bostadshus, butik och lager för handelsman B. Thulin. Huset ritades av stadsarkitekt Heinrich Kaufmann. År 1891 köpte Göteborgs och Bohus Läns Sparbank huset och samtidigt kröntes hörntornet av sin kopparkupol. Här har senare funnits både bokhandel och arbetsförmedling, innan byggnaden 2004 övertogs som generalkonsulat för Folkrepubliken Kina.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Göteborg berättar” Bengt A Öhnander 1988. ISBN 91-85414-75-1