(46) Pedagogen
GrönsakstorgetDet som i dag kallas Pedagogen, men som för de flesta Göteborgare är känt under namnet Sociala Huset, byggdes i mitten av 1800-talet som Allmänna och Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Här låg tidigare en av de många bastionen, försvarsverken som omgav Göteborg - Carolus Dux.

Ursprungligen var det tänkt att byggnaden skulle var elipsformad. Men huset blev mycket dyrare än planerat och när man kommit halvvägs avbröt man arbetena. Det blev alltså bara halva delen av den tänkta byggnaden som invigdes den 1 april 1855. Sjukhuset låg här fram till år 1900 då man flyttade till nya lokaler i Änggården, där Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortfarande ligger idag.
Sahlgrenska är norra Europas största sjukhus.
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset blev Sveriges första delade lasarett, där varje avdelning förestods av en överläkare. Här fanns 16 sjuksalar med 10 sängar i varje, 12 enskilda rum för betalande patienter och 7 så kallade barnbördsrum med 18 sängar. Sjukhuset innehöll också bland annat operations- och obduktionsrum, bibliotek och gudstjänstlokal.

Efter att sjukhuset hade flyttat övertog en del av lokalerna av folktandvården och av andra sociala funktioner, och huset kallas därför Sociala Huset eller bara Socialen.

2006 flyttade Pedagogen, utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet in i huset, som då var nyrenoverat och tillbyggt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1