(43) Ölhallen 7:an
Kungstorget 7Ölhallen 7:an, som fått sitt namn efter gatunumret, är den enda kvarvarande av de 14 ölhallar och vinstugor som fanns vid Kungstorget kring förförra sekelskiftet. Det är också Sveriges äldsta ölhall.

Själva huset uppfördes 1850, och ritades av arkitekt Victor von Gegerfeldt, som även bland annat ritat Feskekörka.

Ölhallen öppnade den 31 augusti 1900 av August Andersson och hans hustru Alida från Mölndal. Hon drev ölhallen vidare efter att August dog 1913. Hallen stannade i familjens ägo fram till början av 1980-talet då hallen såldes vidare.

1996 drabbades hallen av en brand, men återuppbyggdes. Bland annat återställdes väggpanelen och man byggde då även skänkskåpet och bardisken med ett gammalt fotografi som förlaga.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: GT. 14 juni 2013.
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. 2003. ISBN 91-89088-12-3
Bok: ”100 utmärkta hus i Göteborg”. Manne Ekman & Margareta Rydbo. 2007. ISBN 978-91-85488-78-0