(42) Saluhallen
KungstorgetSaluhallen på Kungstorget byggdes på initiativ av huvudredaktören vid Göteborgs Handels och Sjöfartstidning Sven Adolf Hedlund, och är ritad av en annan Hedlund, arkitekten Hans Hedlund som var sonson till redaktören.
Saluhallen byggdes av Göteborgs Mekaniska verkstad, och var stor och mäktig för sin tid.
Bygget av hallen påbörjades i februari 1888, och skulle enligt kontraktet vara klar den 1 oktober samma år. Men ett antal omständigheter ledde till förseningar, och hallen stod klar först i december samma år.
I slutet av januari året efter hyrdes platserna ut genom en auktion, då samtliga bodar utom sex uthyrdes till ett totalt belopp på 46 305 kronor per år.
Försäljningen av livsmedel startade först den 1 februari 1889.

Redan ett år efter invigningen var hallen för liten, och man fick bygga till ytterligare butiksyta.

Saluhallen påminner mycket om Palmhuset i Trädgårdsföreningen, och båda stålfackverkskonstruktionerna är klart inspirerade av Crystal Palace i Londons Hyde Park.

I december 2009 påbörjades den första etappen av saluhallens renovering som skulle vara klart ett år senare, men blev försenat då bjälklagskonstruktionen visade sig vara i betydligt sämre skick än väntat.Renoveringen var klar den 1 april 2011. Andra etappen i renoveringen påbörjades i februari 2012. och blev klar innan december 2012.

Som kuriosa kan nämnas att man i slutet av 1800-talet införskaffade en hund som hade till uppgift att hålla efter råttor och annan ohyra.

Saluhallen byggnadsminnesförklarades 1985.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Stora saluhallen”. Lars O Carlsson, ISBN 91-85414-91-3