(37) Apoteket Kronan
KungsportsplatsenKronans Apotek vid Kungstorget har sina anor från 1658, men gick då under namnet Provincialapoteket Strutsen, och låg ett kvarter härifrån på Korsgatan.

Det fanns på 1600- och under nästan hela 1700-talet bara två apotek i Göteborg, förutom Strutsen också Enhörningen, som låg på Södra Hamngatan.
Strutsen kallades Stora apoteket och Enhörningen Lilla apoteket. Enhörningen var dock äldre – det öppnade sina portar 1641, alltså 17 år före Strutsen. Men detta apotek stängde 1975.

Under första halvan av 1700-talet övertogs Strutsen av en Franz Martin Luth från Holstein. Samma år han övertog apoteket drabbades staden av en stor brand men den driftige Luth lät snabbt bygga upp ett nytt apotek på samma plats. Han fick uppdraget att hjälpa till med balsameringen av kung Karl XII efter att denne stupar vid Fredrikshalds fästning i Norge.
Någon betalning för jobbet med kungens lik fick han inte, eftersom det ju ett hedersuppdrag – men i gengäld förärades han titeln ”Kunglig Hovapotekare” och fick dessutom rätten att döpa apoteket till Kronan.

En ny brand i början av 1800-talet ödelade stora delar av innerstaden, med apoteket återuppstod igen, och 1921 flyttade apoteket Kronan hit till Kungsportsplatsen.

Både Enhörningen och Kronan hade egen tillverkning av läkemedel, och Kronans grossistförsäljning blev senare Kronans Droghandel AB. I samband med omgregleringen av den svenska apoteksmarknaden valde Kronans Droghandel att använda varumärket KD Pharma för sin distributionsverksamhet och Kronans Droghandel för sin apoteksverksamhet. Från och med 2010 bytte KD Pharma namn till Oriola AB.

Apoteket Kronan vid Kungsportsplatsen var vid 1800-talets slut Sveriges största apoteksinrättning.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Göteborg berättar ännu mer”. Bengt A. Öhnander 1992. ISBN 91-7029-088-1
Webb: bengtdahiln.se (om Apoteksväsendets historia i Sverige)