(36) Östra Larmgatan 16Mellan denna del av Östra Larmgatan och Bastionplatsen, alltså ner mot kanalen som omgärdar staden innanför vallgraven låg under 1600- och 1700-talet bastionen Gustavus Magnus. När befästningsvallarna revs på 1800-talet byggdes här vad som var Göteborgs första ridhus, en byggnad som gick under namnet Manegen.
På kvällarna gästades ibland ridhuset av cirkussällskap. Bland de populära artisterna omnämns den franske lindansaren Didier Gauthier som ännu 89-år gammal dansade på sin lina, och som räknas som en av de allra största i cirkuskonstens historia.

Även om Östra Larmgatan fick sin sträckning i mitten av 1800-talet är namnet Larmgata äldre. Redan på 1600-talet kallade man den plats eller väg innanför murarna där man snabbt kunde ställa sina trupper vid larm för larmgata eller larmtorg.

På 1870-talet revs ridhuset och fick plats åt en elegant kontors och lagerbyggnad i tre våningar, ritad av Göteborgsarkitekten Adrian Crispin Petersson. Göteborgs-Posten skrev den 4 september 1875: ”Bland byggnader som utan tvivel skola framstå som utmärkta arkitektoniska prydnader för vår stad, anteckna vi August Abrahamsson och Co:s lagerbyggnad på Gamla Manegens grund”.
När företagets handelsverksamhet minskade i början av 1900-talet övertogs fastigheten av en annan handelsfirma, AB Werner och Carlström som hade kommit in i huset som hyresgäst, men som 1923 övertog hela fastigheten. Och ytterligare nästan 50 år senare, i slutet av 1960-talet köpte Göteborgs Jordbrukskassan senare Föreningsbanken fastigheten för två miljoner kronor. Senare har fastigheten sålts vidare flera gånger.

Här har även det engelska generalkonsulatet legat, och i bottenvåningen låg en gång Högvaktens restaurang.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Pdf: ”Östra Larmgatan 16 - Från cirkus till palats”. Fastighets AB Balder. 2008.
Tidning: ”Gautier, 89 år, dansade på lina”. Arbetarbladet. 2010-11-21
Bok: ”Göteborg berättar mer”. Bengt A Öhnander 1990. ISBN 91-7029-059-8