(35) Stora Nygatan 17 1/2Här vid Stora Nygatan ligger det enda bostadshuset i Göteborg som inte har ett helt gatunummer: Stora Nygatan 17½.
Fram till 1994 var det också stadens enda gatuadress utan helt nummer. Men Göteborgs Maritima Centrum uppfördes då med adressen Packhuskajen 8 ½.

Husen på Stora Nygatan 17 och 17½ uppfördes 1856 som systerfastigheter, som båda liksom synagogan ritades av arkitekt August Krüger.

Historien bakom numreringen är att grosshandlaren August Abrahamson köpte tomten på 1850-talet och byggde ett hus där som stod klart på hösten 1852. För sent upptäckte man att det fanns två tomter men bara ett nummer. Adressen blev därför Stora Nygatan 17½.

August Abrahamsson gifte sig några år senare med en då berömd operasångerska vid namn Euphrosyne Leman. Familjen bodde sedan här till 1868, då de flyttade till Nääs slott, där Abrahamsson bildade en slöjdskola med utbildning för slöjdlärare. Denna skola fick mycket gott rykte och blev känd över hela världen.
Samma år som Abrahamsson flyttade köptes fastigheten av grosshandlare Robert Dickson.

Husets tredje våning tillkom 1922 efter att försäkringsbolaget Amphion tagit över fastigheten.

Tidigare låg här en av murarna som skyggade fästningsstaden Göteborg. När man rev murarna under 1800-talet och planerade för det nya gator som skulle ersätta, kallade man den tänkta gatan för Strandgatan.
Det första huset vid gatan byggdes 1850 och gatan fick sitt nuvarande namn först två år senare.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3