(34) Synagogan
Stora Nygatan 17Det var först på 1780-talet, under kung Gustav III:s regeringstid, som judar officiellt tilläts bosätta sig på några fåtal utvalda platser i landet: i Stockholm, Göteborg och Norrköping och efter några år också i Karlskrona.
Men redan tidigare 1775 kunde judar bosätta sig på Marstrand. Staden var då frihamn: Porto Franco, och hade ett visst självstyre där det rådde religionsfrihet, frihet från skråtvång och fri invandring.
Det lär som mest ha bott ett hundratal judar på Marstrand, där de också inrättade landets första synagoga. Den judiska kolonin kom sedan, när det blev tillåtet, att flytta till Göteborg.

Exakt var den första synagogan i Göteborg låg vet vi inte, men under tidigt 1800-tal används en byggnad vid Drottninggatan. 1808 flyttade man så till Kyrkogatan 44.

Det första utkastet till synagogan på Stora Nygatan ritades av stadsarkitekten Victor von Gegerfelt, som kanske är mest känd för att ha ritat Feskekörka och Engelska kyrkan här i Göteborg.
Men eftersom han inte kom överens med beställaren tvingades han lämna uppdraget, och istället tog arkitekten och byggmästaren August Krüger över pennan - till full belåtenhet.

Fredagen den 12 oktober 1855 kunde så den nya synagogan invigas.

Huvudentrén finns mitt på västfasaden, det vill säga in mot gården. Framför den entré som finns på östfasaden fanns ursprungligen en trappa ner till vallgraven, och gården kantades av björkar och en häck.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Synagogan i Göteborg 150 år”. 2005. ISBN 91-85488-76-3
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. 2003. ISBN 91-89088-12-3