(33) Stora Nygatan 1Det första huset på Stora Nygatan, med adress 1 ägs sedan 1950-talet av Svenska kyrkan i Göteborg och innehåller kontor. Men huset uppfördes hundra år tidigare för grosshandlare E L Magnus, och ritades liksom många andra hus utmed gatan av arkitekt August Krüger.

Han var född 1822 i i Pommern men startade så småningom en arkitektfirma här i Göteborg, och kom snart att räknas som en av Västsveriges större byggmästare. Hans båda söner Georg och Ernst Krüger kom senare att bli delägare i firman. Från mitten av 1900-talet projekterade arkitektkontoret bland annat ett flertal bilfabriker och industrier världen över.

Fastigheten på Stora Nygatan 1 övertogs på 1920-talet av snickaremästaren Lindén, som lät bygga ett nytt gårdshus i tre våningar med snickeri. Här har senare funnit bland annat läkarmottagning, pälsvarufabrik samt radiofabriken Luxor. Även Röda Korset har haft kontor i byggnaden.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. 2003. ISBN 91-89088-12-3