(29) Hotell Eggers
DrottningtorgetLegendariska Hotel Eggers är uppfört på resterna av bastionen Johannes Rex, som revs kring 1810.

Historien om Hotell Eggers börjar 1859 då det var järnvägshotell under ett helt annat namn. 1874 köptes hotellet av L. E. Lindblad som döpte om hotellet till Hotell Christiania. Nio år senare – 1883 sålde Lindblad Hotell Christiania till sin måg Emil Eggers.
Emil Eggers var född i Bonn, och hade lärt sig branschen från botten. Först på Hotell de la Europé i Bremen. Via hotelljobb i Bryssel och Paris hamnade han så småningom i Göteborg som förste kypare på Hotell Haglund. Efter en tid som portier på ett annat hotell blev han alltså i 30-årsåldern ägare till Hotell Lindblad.
Han lät bygga om och ut hotellet, bland annat köpte han in en intilliggande fastighet och dubblerade därmed hotellets storlek. Vid invigningen den 5 november 1894 bytte hotellet också namn till Hotell Eggers. Hotellet har idag utvändigt i stort kvar utseendet från den tiden.
Dock revs det hus tillhörande hotellet som låg mot väster, mot Östra Nordstan på 1990-talet för att ge plats åt spårvägen.

En beskrivning från den tiden berättar att hotellet då hade över 100 rum och salonger, ett elegant kafé, en innergård som var övertäckt med glastak, hiss, elektriskt ljus med mer

Emil Eggers efterträddes 1910 av sin son Axel Eggers, som sedan ledde företaget i trettiotvå år. Efter hans död 1942 övertogs hotellet av Axels maka, Ebba Eggers till verkställande direktör, men hon omkom 1948 i en flygolycka.
Hotell Eggers är ett av Sveriges äldsta storhotell som fortfarande är i drift. År 1880 var hotellet också det första i Göteborg som öppnade en permanent verandaservering.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Webb: hoteleggers.se