(28) DrottningtorgetMellan Hotell Eggers och kanalen framför Göta Källare låg en gång en av den befästa stadens tre portar – Drottningporten – som på var sin sida hade bastionerna Johannes Rex och Carolus Rex,
Porten gick också under namnet Nya porten och Österport. Porten revs slutligen 1821 – men namnet Drottningtorget minner om den forna porten.

Drottningtorget kallades även länge för Trätorget. Här bedrevs länge marknader med bland annat trävaror, hö och vävnader.
När den nordöstra delen av vallgraven fylldes igen i mitten av 1800-talet förändrades torgets utseende markant. Här fanns då – på den plats där det stora posthuset står idag - ett Arbets och Fattighus, i folkmun Baracken eller "Bracka", med plats för över 1000 personer.
Man lät också utnyttja den då nyvunna marken nordost om torget till järnvägsspår för Västra stambanan.

I dag är Drottningtorget en knutpunkt för Göteborgs lokaltrafik.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. 1988. ISBN 91-85414-75-1

Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3