(27) HotellplatsenTexten på huset framför oss berättar att här ligger Göta Källare - eller snarare låg. Göta Källare var när det öppnade sina portar den 22 maj 1812 inte bara Göteborgs, utan också Skandinaviens första hotell. Hotellet hade 56 rum för resanden förutom restaurang och biljardrum.
När traktören Laurentius Segerlind några år tidigare ansökt om att "å tomten nummer 1 i Stadens 5 rote få uppföra en nybyggnad till hotell- och näringsställe", beviljades detta med villkoret att huset "ej finge bliva vanprydande”.

När Segerlind lät uppföra byggnaden, hade man börjat riva de gamla befästningsvallarna runt Göteborg, och han använde bland annat stenar därifrån till sitt bygge. Byggnaden är ritad av stadsarkitekt Johan Ahlborg.
Ursprungligen hade byggnaden tre våningar, men när hotellfamiljen Haglund tagit över i mitten av 1800-talet byggdes en fjärde våning till. Han lät också inrätta landets första uteservering.
Vid sekelskiftet fanns 100 rum, och här har bland annat August Strindberg, Esais Tegnér och Sarah Bernhardt övernattat.
Hotellverksamheten fortsatte även, om än i mindre skala sedan SKF köpte fastigheten 1918 och här inredde sitt huvudkonto. Hotell Göta källare upphörde först den 31 juli 1944.

Amerikalinjen hade här kontor, och när man 1922 rustade upp fasaden och entrén mot Hotellplatsen gick uppdraget till skulptören Johan Axel Wetterlund att utföra några konstverk med anknytning till sjöfart och andra näringsgrenar. Han hade tidigare bland annat på uppdrag av kung Oscar II gjort storstilade utsmyckningar på Stockholms slott.
Resultatet blev fyra allegoriska kvinnogestalter föreställande sjöfart, handel, jordbruk och teknik. Här finns Handelskvinnan med en penningpung i handen. Sjöfartens kvinna har ett roder i höger hand. Jordbrukets kvinna håller kärvar i vänster famn och kvinnan som symboliserar tekniken ser vi med passare och anteckningsblad.

Lars Peter Haglund köpte senare grannfastigheten till höger om nuvarande Hotell Radison, och lät efter omfattande restaureringar öppna Hotell Haglund, som senare bytte namn till Grand Hotell Haglund, som snart blev Göteborgs förnämsta hotell och restaurang.

När sedan också Palace Hotel öppnade döptes platsen framför hotellen till Hotellplatsen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: ”Göteborgs Handels och Sjöfartstidning”.NE.
Bok: ”GHT 1832–1917”. Claes Krantz. 1957.